Các công cụ tô màu (Fill Tool)

Công cụ tô màu với nhiều kiểu tô khác nhau như tô màu đồng nhất (Uniform Fill), tô màu chuyển sắc (Fountain Fill) với nhiều lựa chọn, tô màu theo mẫu (Pattern Fill)… sẽ tạo những hiệu ứng về màu sắc cho đối tượng.

Nhấp chọn vào công cụ Fill (Fill Tool) bảng tùy chọn các công cụ tô màu trải ra (hình 1).


Hình 1

– Fill Color Dialog: Tô màu đồng nhất.

– Fountain Fill: Tô màu chuyển sắc, có 4 kiểu trong ô Type:

  • Linear: Tô màu chuyển tiếp theo đường thẳng.
  • Radial: Tô màu chuyển tiếp theo đường hình tròn.
  • Conical: Tô màu chuyển tiếp theo hình nón.
  • Square: Tô màu chuyển tiếp theo hình vuông.

Những tùy chọn trong hộp thoại Fountain Fill được dùng chung cho các kiểu tô.

– Khung Center Offset với hai ô Horizontal (chiều ngang) và Vertical (chiều dọc) định tâm chuyển màu sắc cho 3 kiểu tô hình tròn, hình nón, hình vuông.

– Khung Color Blend: pha trộn màu sắc với hai tùy chọn Two Color và Custom:

  • Two Color: Pha trộn giữa hai màu.
  • Custom: Pha trộn giữa những màu được chọn (hình 2, 3, 4).

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5

– Pattern Fill: Hộp thoại này thực hiện tô theo mẫu có sẵn tạo nên một nền (hình 5).

Công cụ đường biên (Outline Tool)

Công cụ này xác định các thuộc tính cho đường biên về màu sắc, độ dày, kiểu đường biên cho đối tượng.

Chọn Outline Tool, những tùy chọn trải ra (hình 6).

Hình 6

Hình 7

Chọn Outline Pen Dialog hộp thoại Outline Pen được mở ra, trong này chứa những thuộc tính đầy đủ nhất về đường biên như màu sắc, kiểu đường biên (hình 7).

– Color: chọn màu cho đường biên (hình 8).

– Width: độ dày của đường biên.

Hình 8

Hình 9

– Style: kiểu thể hiện đường biên (đứt nét, đường liền, v.v…) (hình 9).

 Edit Style mở hộp thoại Edit Line Style: tạo những kiểu đường viền mới.

– Corners: các kiểu thể hiện góc của đường path (hình 10).

– Line caps: thể hiện đầu của đường mở.

– Arrows: thực hiện những lựa chọn tạo mũi tên cho điểm đầu hoặc cuối của đối tượng (hình 11).

Hình 10

Hình 11

– Calligraphy: với những chọn lựa như Nib Shape (kiểu đầu bút), Stretch (thay đổi chiều dài nét bút), Angle (quay đầu bút) thực hiện hiệu ứng thay đổi chiều dày nét tùy theo hướng của đường làm cho những nét vẽ như vẽ bằng bút sắt có đầu bị vát.

Xem vidoe hướng dẫn chi tiết

Tô màu trong CorelDraw

Tô màu trong CorelDraw

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here