Align trong Corel – Cách Căn giữa, căn lề trong CorelDraw

Align trong Corel – Cách Căn giữa, căn lề trong CorelDraw bằng Align And Distribute được thực hiện như thế nào. Có những cách nào để căn chỉnh vị trí tương đối đối tượng . Làm sao để quản lý và sử dụng cộng bảng Align một cách hiệu quả, doanvanhai24h.biz sẽ cùng các bạn đi trả lời câu hỏi đó

Tổng quan Align trong Corel

Căn chỉnh vị trí tương đối của các đói tượng, hay gióng hàng trong CorelDraw là một công việc thường xuyên trong corel. Tuy vậy với những người mới học các bạn thường bị lúng túng trong việc này và không biết phải thực hiện nó bằng cách nào. Nhiều trường hợp  bạn cũng không biết mô tả vấn đề của mình thế nào nên gọi nó là “căn giữa trong corel”.

Align And Distribute trong Corel là gì?

Align trong Corel thực chất là bộ công cụ giúp hỗ trợ việc gióng hàng các đối tượng. Trong đó chúng được chia làm 2 nhóm gồm: Align và Distribute. Người ta thường gọi tắt hay nhóm lệnh này là Align And Distribute. Thế nhưng trên thực tế  Align phụ trách việc gióng vị trí tương đối. Trong khi đó Distribute thực hiện gióng theo khoảng cách xác định trước.

Align: là nhóm công cụ giúp bạn căn chỉnh vị trí của một đối tượng hoặc nhóm đối tượng với page hoặc 1 đối tượng khác. Align cho phép bạn điều chỉnh vị trí các đối tượng thông qua 6 phép gióng hàng bao gồm: Căn trái (Align left); Căn phải (Align Right); Căn trên (Align top); Căn dưới (Align buttom), Căn giữa theo chiều dọc (Align center horizoritally); Căn giữa theo chiều ngang (Align center vertically)

Distribute: Nhóm công cụ cho phép bạn gióng hàng các đối tượng dựa trên khoảng cách giữa các đối tượng được chọn. Có nghĩa là chúng tạo ra khoảng cách đều nhau giữa các đối tượng. Để có thể sử dụng được nhóm lệnh này bạn buộc phải chọn từ 3 đối tượng trở lên khi áp dụng lệnh bạn mới thấy hiệu quả.

Các trường hợp sử dụng Align trong Corel

Align And Distribute trong corel có những trường hợp áp dụng cụ thể riêng của nó. Mỗi trường hợp sẽ có cách áp dụng khác nhau và lựa chọn tương ứng. Dưới đây là một số trường hợp áp dụng Align trong corel

   • TH1: Sử dụng Align trong Corel để gióng hàng (căn chỉnh vị trí tương đối) các đối tượng hoặc nhóm các đối tượng với nhau
   • TH2: Sử dụng Align để gióng hàng các đối tượng hoặc nhóm đối tượng với trang. Bao gồm cả gióng giữa trang và gióng lề trang
   • TH3: Sử dụng Align để tạo ra khoảng cách đều nhau giữa các đối tượng (giữa các điểm nào đó trên đối tượng)
   • TH4: Sử dụng Align để gióng hàng các đối tượng với các đường lưới trên bản thiết kế
   • TH5: Sử dụng Align  trong corel để gióng hàng các đối tượng với các điểm (Point) được chọn trước đó

Tổng quan Align trong Corel

Cách sử dụng Align trong Corel

Mỗi trường hợp cụ thể khác nhau chúng ta sẽ có cách để sử dụng Align trong corel khác nhau. Trong một số trường hợp bạn cần hết sức lưu ý các bước thực hiện. Trước khi thực hiện các thao tác về căn chỉnh  bạn cần bật bảng Align and Distribute lên bằng cách: Từ thanh menu -> Chọn Window. -> Chọn Dockers -> chọn Align and Distribute (Ctrl + Shift + A)

Căn chỉnh vị trí tương đối của đối tượng

Căn chỉnh vị trí tương đối của đối tượng trong Corel hay còn gọi là gióng hàng. Việc gióng hàng này được thực hiện khi bạn muốn sắp xếp lại vị trí của các đối tượng trong một nhóm theo trật tự. Việc gióng hàng này sẽ sử dụng bảng Align trong bảng Align and Distribute (Ctrl + Shift + A). Các bước được thực hiện như sau:

Bước 1: Xách định đối tượng làm mốc

Trước tiên bạn cần xác định đối tượng nào sẽ là đối tượng làm mốc (Điểm tham chiếu). Đây sẽ là đối tượng mà tất cả các đối tượng khác sẽ thay đổi vị trí theo nó. Việc này cực kì quan trọng nếu bạn nếu bạn không xác định được đâu là đối tượng làm mốc. Khi bạn thực hiện việc căn chỉnh; các đối tượng được chọn sẽ gióng hàng theo đối tượng dưới trong trong layer

Bước 2: Chọn các đối tượng cần gióng hàng

Bây giờ bạn có 2 cách để chọn các đối tượng cần gióng hàng gồm: Chọn từng đối tượng (giữ shift + Click); Và quét chọn cả nhóm đối tượng.

   • Click từng đối tượng: Khi bạn giữ Shift để chọn từng đối tượng trước khi gióng hàng. Đối tượng nào được chọn cuối cùng sẽ là đối tượng làm mốc. Trường hợp này cũng tương tự với bạn quét chọn 1 nhóm đối tượng sau đó giữ shift chọn thêm 1 các đối tượng khác.
   • Quét chọn cả nhóm đối tượng: Lúc này đối tượng được chọn làm mốc sẽ là đối tượng được đặt ở góc trên bên trái của vùng chọn. Trong trường hợp các đối tượng cùng 1 layer; lúc này đối tượng ở dưới cùng của layer sẽ là đối tượng được chọn làm mốc.

Bước 3: Chọn lệnh gióng hàng tương ứng

Sau khi đã chọn được các đối tượng hoặc nhóm đối tượng tương ứng để tiến hành gióng hàng. Lúc bạn bạn thực hiện một trong các nhóm lệnh Align trong Corel sau đây:

STT Tên Lệnh Biểu tượng
Công Dụng của lệnh
1 Căn trái (Align left).
Đưa tất cả các đối tượng hoặc nhóm đối tượng được chọn về phía bên trái của đối tượng làm mốc, hoặc page
2 Căn phải (Align Right). Align right - Align trong corel
Đưa tất cả các đối tượng được chọn về phía bên phải của đối tượng làm mốc, hoặc page.
3 Căn trên (Align top).
Đưa tất cả các đối tượng được chọn lên đỉnh của đối tượng được chọn làm mốc
4 Căn dưới (Align buttom).
Đưa tất cả các đối tượng, hoặc nhóm dối tượng xuống dưới cùng của đối tượng được chọn làm mốc
5
Align center horizoritally.
Đưa trọng tâm của đối tượng hoặc nhóm đối tượng thẳng hàng theo chiều dọc với trong tâm của đối tượng được chọn làm mốc
6
Align center vertically.
Đưa trọng tâm của đối tượng hoặc nhóm đối tượng được chọn thẳng hàng theo chiều ngang với trọng tâm của đối tượng được chọn làm mốc.

Phím tắt sử dụng căn lề các đối tượng trong corel

Một trong những ưu điểm của corel là tạo ra hệ thống phím tắt giúp căn chỉnh vị trí của các đối tượng. Thay vì việc phải mở bản align trong corel bạn chỉ cần chọn đối tượng và sử dụng các phím tắt tương ứng. Dưới đây là các phím tắt gióng hàng và căn giữa trong corel

Phím tắt các lệnh căn giữa trong corel
Phím tắt  Tên lệnh tương ứng Ý nghĩa của nhóm lệnh
Phím B Align Bottom Gióng hàng cạnh trên của đối tượng thẳng hàng với cạnh dưới cùng của đối tượng tham chiếu
Phím L Align Left Gióng hàng cạnh trái của các đối tượng thằng hàng với cạnh trái của đối tượng tham chiếu
Phím R Align Right Gióng hàng cạnh phải của các đối tượng được chọn với cạnh phải của đối tượng tham chiếu
Phím T Align Top Gióng hàng cạnh trên của đối tượng thẳng hàng với cạnh trên cùng của đối tượng tham chiếu
Phím C Align Centers Vertically Gióng hàng trọng tâm của các đối tượng thẳng hàng với trọng tâm của đối tượng tham chiếu theo chiều dọc
Phím E Align Centers Horizontally Gióng hàng trọng tâm của các đối tượng thẳng hàng với trọng tâm của đối tượng tham chiếu Theo chiều ngang

Căn chỉnh khoảng cách giữa các đối tượng rong corel

Căn chỉnh khoảng cách giữa các đối tượng trong corel hay còn gọi là giãn dòng đối tượng. Đây là phương pháp tạo ra các khoảng cách đều nhau giữa 1 gị trí nào đó trên đối tượng. Chúng ta thường sử dụng lênh này cho các nhóm đối tượng có cùng hình dạng và kích thước. Để có thể áp dụng cách này bạn cần sử dụng bảng Align trong bảng điều khiển Align And Distribute

Bước 1: Chọn các đối tượng cần căn chỉnh

Tương tự như trường hợp gióng hàng trong Corel. Với trường hợp căn chỉnh khoảng cách bạn cần thực hiện việc Lựa chọn các đối tượng cần căn chỉnh. Tuy vậy với trường hợp này bạn không cần thực hiện xác định đố tượng cần làm mốc. Bạn có thể Giữ Shift + Click chuột hoặc có thể Quét để chọn các đối tượng

Bước 2: áp dụng các lệnh că chỉnh Distribute

Sau khi đã lựa chọn các đối tượng cần căn chỉnh khoảng cách. Bây giờ bạn tiến hành lựa chọn các lệnh căn chỉnh Align trong Corel tương ứng. Trong bảng Distribute bạn cần chú ý đến các thuộc tính như sau:

STT Tên Lệnh Biểu tượng
Công Dụng của lệnh
1 Distribute left Distribute left trong corel
Căn đều khoảng cách các cạnh trái của các đối tượng được chọn
2 Distribute center horizontally
Căn đều khoảng cách trọng tậm của các đối tượng theo chiều dọc (trục hoành)
3 Distribute right
Căn đều khoảng cách theo cạnh phải của các đối tượng được chọn
4 Distribute space horizontally
Căn đều khoảng cách từ đối tượng này đến đối tượng khác theo chiều ngang
5 Distribute top Distribute top trong Corel
Căn đều khoảng cách giữa các cạnh trên của đối tượng
6 Distribute center vertically
Căn đều khoảng cách theo trọng tâm của các đối tượng theo chiều ngang (trục tung)
7 Distribute bottom
Căn đều khoảng cách các cạnh dưới của các đối tượng dược chọn
8 Distribute space verticall
Căn đều khoảng từ đối tượng này sang đối tượng khác theo chiều dọc

Căn theo trang giấy bằng Align trong Corel.

Ok Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách căn chỉnh đối tượng. Bây giờ làm thế nào để bạn có thể căn chỉnh vị trí của đối tượng theo trang giấy bằng Align trong corel.

   • Các lệnh thực hiện căn chỉnh tương tự như với đối tượng, chỉ khác ở việc thay đối tượng mốc (đối tượng tham chiếu) là trang giấy.
   • Có 2 trường hợp căn chỉnh theo trang giấy là Căn giữa trong corel và Căn lề trong corel.
   • Các lựa chọn hình thức căn nằm trong bảng Align Object.

Bước 1: Chọn các đối tượng cần căn chỉnh

Trước tiên bạn cần lựa chọn các đối tượng mà bạn muốn căn chỉnh theo trang giấy của corel. Bạn có thể giữ Shift + Click từng đối tượng, hoặc giữa shift quét chọn tất cả các đối tượng trong corel

Bước 2: Lựa chọn loại căn theo trang

Trong bảng Align And Distribute -> Bạn chọn khoang Align Object. Trong phần này bạn có 2 lựa chọn căn chỉnh theo trang giấy bao gồm: Page edge, và Page center. Trong đó:

   • Page edge: Là căn lề trang giấy; tức là bạn tiến hành căn chỉnh vị trí tương đối của các đối tượng so với các cạnh của trang.
   • Page center: Là căng giữa trong corel. Tức là các đối tượng sẽ lấy tâm trang giấy, và 2 chục đi qua tâm làm đối tượng tham chiếu. Mọi đối tượng sẽ được căn chỉnh với tâm của trang

Bước 3: Sử dụng các lệnh gióng và căn khoảng cách.

Sau khi đã thực hiện lựa chọn trang giấy làm đối tượng tham chiếu. Lúc này bạn thực hiện các lệnh căn chỉnh vị trí tương đối và căn chỉnh theo khoảng cách như bình thường.

Các trường hợp gióng hàng đối tượng khác

Trong Corel còn hỗ trợ chúng ta thêm một số trường hợp gióng hàng bằng Align khác như: căn chỉnh đối tượng; Căn chỉnh theo lưới; Căn chỉnh theo điểm. Tuy vậy bài viết này tương đối dài vì vậy tôi sẽ không nhắc đến các trường hợp này nữa. Nếu bạn nào thực sự cần, hãy để lại bình luận bên dưới tôi sẽ, làm bổ sung các nội dung này sau.

Xem video hướng dẫn chi tiết

Sử dụng Transformation Align

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here