Thuế Tài Khoản Adsense, Từ trước đến nay thì việc cài đặt thông tin Thuế Adsene (Verify TAX Google Adsense US) chỉ áp dụng với GA ở khu vực Hoa Kỳ (Mỹ). Tuy nhiên sang 2021 Google đã áp dụng đối với tất cả các tài khoản, trong đó có Việt Nam chúng ta. Đặc biệt đối với những tài khoản mới, nếu chưa khai báo thông tin Thuế sẽ không hiển nút “Thêm Phương Thức Thanh Toán”.

Hướng dẫn cài đặt thông tin thuế Adsense

Nếu các khoản thanh toán của bạn bị tạm ngưng do yêu cầu bắt buộc phải nhập thông tin thuế thì bạn cung cấp những thông tin này trước ngày 20 của tháng thì mới đủ điều kiện nhận thanh toán. Nếu không hệ thống sẽ tự động chuyển khoản thu nhập này sang tháng sau và thanh toán vào chu kỳ tiếp theo.

Để gửi thông tin thuế cho Google (Đối với Google Adsense Việt Nam) chúng ta làm theo các bước hướng dẫn như sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Adsense của bạn.
 • Bước 2: Nhấp vào “Thanh Toán
 • Bước 3: Nhấp vào “Quản Lý Chế Độ Cài Đặt

Bước 4: Khi đã chuyển đến Hồ Sơ Thanh Toán -> Bạn nhấp chọn “Thông tin thuế tại Hoa Kỳ

Thuế Tài Khoản Adsense
Thuế Tài Khoản Adsense
 • Bước 5: Nhấp chọn “Quản lý thông tin thuế
 • Bước 6: Xác nhận lại Mật Khẩu đăng nhập.
 • Bước 7: Trả lời: “Tài khoản của bạn thuộc loại nào” là: Cá Nhân -> Nhấp “Tiếp”
 • Bước 8: Trả lời: “Bạn có phải là công dân hoặc người cư trú tại Hoa Kỳ không?” là: Không -> Nhấp “Tiếp”
 • Bước 9: Chọn mẫu “W-8BEN: Người nhận thanh toán là chủ sở hữu hưởng lợi của những khoản thu nhập mà chủ sở hữu có thể yêu cầu được hưởng ưu đãi theo hiệp định thuế” -> Nhấp vào “Sử dụng biểu mẫu W-8BEN”.
Thuế Tài Khoản Adsense
Thuế Tài Khoản Adsense

Bước 10: Mục 1 – Mã Số Thuế

 • Nhập Tên của bạn (Phải trùng với Tên trong Hồ Sơ Thanh Toán)
 • Chọn quốc gia là Việt Nam
 • Nhấp vào “Tiếp”
Thuế Tài Khoản Adsense
Thuế Tài Khoản Adsense

Bước 11: Mục 2 – Địa Chỉ

-> Nhập vào địa chỉ của bạn. Bao gồm: Địa chỉ thường trú và địa chỉ nhận thư.
Nếu địa chỉ thường trú trùng với địa chỉ nhận thư thì tích vào 2 mục tùy chọn -> Nhấp vào “Tiếp Theo” (Viết không dấu)
– Địa chỉ thường trú là hộp thư bưu điện hoặc địa chỉ nhờ chuyển hộ. Bạn sẽ được yêu cầu gửi các tài liệu bổ sung.
– Địa chỉ gửi thư giống với địa chỉ thường trú.

Bước 12: Mục 3 – Hiệp Định Thuế

Bạn có đang yêu cầu hưởng tỷ lệ khấu lưu thuế thấp hơn theo hiệp định thuế hay không?
-> Chọn: “Không” -> Nhấp vào “Tiếp” (vì Việt Nam không nằm trong danh sách các quốc gia được hưởng ưu đãi thuế).

Bước 12: Mục 4 – Xem Trước Giấy Tờ.

 • Tích chọn vào mục: “Căn cứ theo những gì tôi được biết, tôi xin xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ các giấy tờ đã tạo và tôi tin rằng thông tin trên những giấy tờ này là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ”
 • Nhấp vào “Tiếp”

Bước 13: Mục 5 – Chứng Nhận

 • Nhập lại họ và tên không dấu của bạn.
 • Tích chọn: Có, tôi là người được liệt kê trong phần chữ ký và tôi sẽ tự hoàn thành biểu mẫu này.
 • Nhấp vào “Tiếp”

Bước 14: Mục 6 – Các hoạt động và dịch vụ diễn ra tại Hoa Kỳ và Bản tuyên thệ

 • Mục: Cá nhân hoặc pháp nhân được xác định tại mục Mã số thuế đã tiến hành bất kỳ hoạt động và dịch vụ nào cho Google tại Hoa Kỳ chưa? -> chọn: Không.
 • Mục: Bạn sẽ mở một tài khoản mới hôm nay hay bạn cung cấp biểu mẫu này cho một tài khoản đã được mở trước đó? -> chọn: Tôi đang mở tài khoản mới.
 • Nhấp vào “Gửi” để hoàn thành.

Trạng thái của biểu mẫu thuế

Đang xem xét: Thông tin thuế bạn gửi đang được xem xét. Quá trình này có thể mất tối đa 7 ngày làm việc. Nếu bạn phải cung cấp thêm giấy tờ để xác thực thông tin thuế hoặc xác minh danh tính của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong trung tâm thanh toán của Google và qua email.

Đã được chấp thuận: Thông tin thuế bạn gửi đã được chấp nhận.

Bị từ chối: Thông tin thuế của bạn có thể bị từ chối vì một số lý do sau:
– Mã số thuế (TIN) mà bạn nhập không có trong hồ sơ của Sở Thuế vụ (IRS). Điều này có thể xảy ra do hệ thống của IRS chưa cập nhật thông tin hoặc bạn mới tạo mã TIN gần đây.
– Mã số thuế (TIN) và tên kèm theo mà bạn nhập không khớp với thông tin có trên hồ sơ của IRS.
– Không thể xác thực thông tin thuế của bạn qua các giấy tờ bạn đã cung cấp.

Khi nào phải khai báo thuế Google Adsense

Việc khai báo thông tin Thuế được Google áp dụng vào đầu năm 2021.

Khấu lưu thuế Google Adsense

Thông thường, một cá nhân được xác nhận không phải người Hoa Kỳ (ví dụ: Biểu mẫu W-8 hợp lệ trên hồ sơ) phải chịu thuế của Hoa Kỳ đối với khoản thu nhập kiếm được từ các nguồn của Hoa Kỳ. Ví dụ: Nếu một cá nhân không phải người Hoa Kỳ thực hiện các dịch vụ ở Hoa Kỳ, thì các khoản thanh toán liên quan đến các dịch vụ được thực hiện ở Hoa Kỳ phải chịu khấu lưu thuế thu nhập của Hoa Kỳ.

Tỷ lệ khấu lưu sẽ phụ thuộc vào loại thu nhập nhận được, và phụ thuộc vào việc người nhận thanh toán có đủ điều kiện hưởng các ưu đãi thuế theo hiệp định hay không và nếu đủ điều kiện, bản yêu cầu được hưởng ưu đãi thuế theo hiệp định hợp lệ và đầy đủ sẽ có trên Biểu mẫu W-8. IRS yêu cầu bên thực hiện thanh toán cho cá nhân không phải người Hoa Kỳ thực hiện việc khấu lưu, và ký quỹ số tiền tại IRS (nếu áp dụng), cũng như điền một số tờ khai thông tin thuế vào cuối năm dương lịch thực hiện thanh toán đó.

Nếu bạn không cung cấp biểu mẫu thuế hợp lệ thì tỷ lệ khấu lưu mặc định thường sẽ là 30% đối với các khoản thanh toán có áp dụng việc khấu lưu thuế. Tỷ lệ này có thể được giảm xuống nếu bạn là cư dân nộp thuế của một quốc gia hoặc khu vực có ký kết hiệp định thu nhập với Hoa Kỳ, nếu loại thu nhập bạn nhận được đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế theo hiệp định, nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu của hiệp định và thực hiện một yêu cầu hưởng ưu đãi thuế hợp lệ theo hiệp định. Trong một số trường hợp, tỷ lệ khấu lưu mặc định là 24% nếu đối tác chưa được xác nhận và tạm được xem là người Hoa Kỳ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here