Upload File từ Front-End đến Back-End: Hướng dẫn đơn giản

Upload File từ Front-End đến Back-End - Rất nhiều bạn vẫn đang làm sai!! Upload file là một API (đối với back-end), một tính năng (với front-end) mà gần như app nào...
Xu hướng thiết kế web trong năm 2021

10 Xu hướng thiết kế web trong năm 2021

Xu hướng thiết kế web - áp lực ngày càng lớn. Luôn cạnh tranh hơn nữa, luôn đổi mới hơn nữa, khi chúng tôi mong muốn khởi động năm 2020 một...

Full Source Code Web Truyện PHP – Miễn Phí

Bộ code này do bạn Nguyen Duc Anh chia sẻ miễn phí trên diễn dàn GitHub và các mạng xã hội khác. Chỉ nhằm mục đích chia sẻ tài liệu cho...

Câu lệnh switch trong PHP – Học lập trình PHP căn bản

Câu switchlệnh được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau. Tuyên bố chuyển đổi PHP Sử dụng switchcâu lệnh để chọn một trong nhiều khối...

Vòng lặp PHP – Học lập trình PHP căn bản

Các whilevòng lặp - Vòng lặp thông qua một khối mã miễn là điều kiện xác định là đúng. Vòng lặp trong khi PHP Các whilevòng lặp thực thi một khối mã miễn là điều...

Số trong PHP – Học lập trình PHP căn bản

Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét sâu hơn về Số nguyên, Số thực và Chuỗi số. Số PHP Một điều cần chú ý về PHP là nó cung cấp tính năng...

Toán tử PHP – Học lập trình PHP căn bản

PHP có một tập hợp các hàm toán học cho phép bạn thực hiện các nhiệm vụ toán học trên các con số. Hàm pi () trong PHP Các pi()hàm trả về giá trị...

Hằng số PHP – Học lập trình PHP căn bản

Hằng số giống như các biến ngoại trừ một khi chúng được xác định, chúng không thể thay đổi hoặc không xác định. Hằng số PHP Hằng số là một định danh (tên)...

Toán tử PHP – Học lập trình PHP căn bản

Toán tử PHP Các toán tử được sử dụng để thực hiện các hoạt động trên các biến và giá trị. PHP chia các toán tử trong các nhóm sau: Toán tử số...

Câu lệnh if … else … elseif trong PHP

Câu lệnh điều kiện được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau. Câu lệnh điều kiện trong PHP Rất thường khi bạn viết...
- Advertisement -

APLICATIONS

Beginner: Are you stuck in programming should not do

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense...

HOT NEWS