Dung Lượng iCloud Là Gì?

Khi đăng ký iCloud, bạn sẽ tự động nhận được 5 GB dung lượng miễn phí. Bạn có thể chọn ứng dụng và tính năng lưu trữ thông tin trong iCloud bằng cách bật hoặc tắt các tính năng của iCloud.

Quản lý dung lượng iCloud của bạn

Bạn có thể kiểm tra dung lượng iCloud trống và xem tính năng iCloud nào đang sử dụng nhiều dung lượng nhất. Nếu muốn thay đổi gói dung lượng, bạn có thể nâng cấp hoặc hạ cấp dung lượng iCloud bất cứ lúc nào. Nếu bạn nâng cấp dung lượng lên 200 GB trở lên và thuộc một nhóm Chia Sẻ Trong Gia Đình, bạn có thể chia sẻ dung lượng iCloud với các thành viên khác trong gia đình.

Nếu hết dung lượng, bạn có thể gỡ bỏ các mục đã lưu trữ để có thêm dung lượng khả dụng. Khi bạn xóa nội dung lưu trữ trên iCloud, nội dung đó sẽ bị xóa khỏi tất cả các thiết bị đã bật tính năng iCloud của bạn. Hãy xem bài viết của Hỗ Trợ Apple Manage your iCloud storage (Quản Lý Dung Lượng iCloud Của Bạn).

Làm cách nào để truy cập vào thông tin lưu trữ trên iCloud?

Các mục bạn lưu trữ trên iCloud sẽ có trên mọi iPhone, iPad, iPod touch hoặc máy Mac đã thiết lập iCloud.

Bạn cũng có thể truy cập vào một số thông tin trong ứng dụng iCloud dành cho Windows trên máy tính Windows và trên iCloud.com.

Quét Mã Icloud Miễn Phí

Chia sẻ mã icloud miễn phí 50GB trong 3 tháng - Mới nhất năm 2021
Chia sẻ mã icloud miễn phí 50GB trong 3 tháng – Mới nhất năm 2021
PS: Mỗi người chỉ dùng được 1 lần thôi ạ, không giới hạn người dùng!
Mọi người dùng phần mềm quét mã QR code nhé. Nếu báo lỗi thì dùng máy khác quét ảnh đó ra link nha!
Chỉ dùng được trên iOS. Áp dụng được cho người dùng mới, còn người dùng cũ thì em chưa test, bác nào test rồi thì share lại với em nha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here